• Biuro Miastkotel. 59 857 53 37
 • Biuro Człuchówtel. 59 832 47 82
 • inż. Zdzisława Patejuktel. 608 592 327

Zapoznaj się z naszą ofertą

Świadczymy usługi z zakresu biura rachunkowego

i usług budowlanych

Oferta biura rachunkowego

 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie zeznań rocznych
 • sporządzanie dokumentów i deklaracji do ZUS
 • sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej

Sporządzamy również

 • deklaracje podatkowe
 • zeznania roczne
 • dokumenty i deklaracje do ZUS
 • dokumentacje kadrowo - płacową
 • sporządzanie deklaracji i zgłoszeń nabycia spadków
 • wniosek o zwrot VAT z zagranicy
 • deklaracje VZM (zwrot VAT z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe)

Zakres usług budowlanych

 • kompleksowej obsługi inwestora do uzyskania pozwolenia na budowę
 • adaptacji projektów typowych budynków mieszkalnych
 • sporządzania planów zagospodarowania działek budowlanych
 • pośrednictwa w sprzedaży projektów gotowych
 • nadzoru budowlanego, sporządzania kosztorysów budowlanych

Naszą ofertę kierujemy do:

Osób fizycznych prowadzących działalność i innych podmiotów gospodarcznych
Małych przedsiębiorstw o różnej formie organizacyjnej
Rolników rozliczających VAT
Osób fizycznych nie prowadzących działalności gosporadczej